Naším cieľom je poskytovať odborné informácie, služby a neustále zvyšovať povedomie o potravinových alergiách a intoleranciách. Zároveň rozšírujeme možnosti bezpečného stravovania školením zodpovedného personálu.
 

LEKTORKA

CERTIFIKOVANÁ VÝŽIVOVÁ ŠPECIALISTKA

Mgr. Veronika Mičianová, PhD.
EAACI Junior Member

lektor@imwell.sk


Strava tvorí 80% úspechu na našej ceste za zdravím. Rôzne typy stravovania udávajú rôzne smery, ktorými sa môžme vydať. Pristupujme preto k výžive komplexne a jednoducho. 

Obezita, podvýživa, civilizačné ochorenia, potravinové intolerancie a alergie sa týkajú nás všetkých a v značnej miere našich detí. Odovzdávanie mojich vedomostí a praktických rád ďalej vnímam ako moje poslanie. Vzdelávanie verejnosti pokladám za kľúčové vzhľadom na stúpajúci trend, bezradnosť pacientov a rodičov detí po stanovení diagnóz, ako aj protichodnosť a nekompletnosť dostupných informácií týkajúcich sa správnej výživy či už všeobecne, alebo konkrétne pri jednotlivých problémoch. .