Pojmy, ktoré by ste mali poznať pri potravinovej alergii a intolerancii

ALERGIA

zmenená citlivosť organizmu na cudzorodé látky - alergény, ktoré majú pre organizmus nepriaznivé následky a vyolávajú alergické ochorenia 

ALERGIK

ten kto má zrejmé, viditeľne preukázané, definované a diagnostikované alergické ochorenie t.j imunologickú precitlivenosť, spôsobenú protilátkami IgE (atopia) a tiež inými imunologickými mechanizmami (anti atopia)

ALERGÉNY

antigény, ktoré vyvolávajú alergické reakcie v organizme a vznik alergických ochorení. Rôzne látky endogénneho a exogénneho pôvodu, ktoré pôsobia sami o sebe alebo až po určitej premene v organizme.

ATOPIA

genetický predpoklad náchylnosti na rozličné druhy alergických ochorení. Udáva sa až 40 % atopikov v populácií. Z tohto pohľadu je atopikov viac než alergikov, pretože atopia môže byť aj kľudový stav bez prejavov.

POTRAVINOVÁ ALERGIA

nepriaznivý zdravotný účinok vyplývajúci z konkrétnej reakcie imunitného systému, ktorá sa vyskytuje opakovane pri expozícii danej potravine. Potravinová alergia je definovaná ako nežiadúca reakcia na potraviny, v ktorej boli preukázané imunologické mechanizmy protilátok IgE.

POTRAVINOVÉ ALERGÉNY

špecifické zložky potravín - typicky proteíny, ale niekedy aj chemické haptény, ktoré sú rozpoznané imunitnými bunkami a vyvolávajú špecifické imunologické reakcie s typickými symptómami. Niektoré alergény (najčastejšie z ovocia a zeleniny) spôsobujú alergické reakcie, najmä ak sú konzumované v surovom stave. Avšak väčšina potravinových alergénov spôsobuje reakcie aj po tepelnej úprave. 

POTRAVINOVÁ INTOLERANCIA

nedochádza k vstrebávaniu sacharidov, často z dôvodu absencie tráviacich enzýmov. Táto reakcia je skôr odozva tráviaceho systému, než systému imunitného.  

SKRÍŽENÁ REAKTIVITA

skrížené reakcie sa vyskytujú, keď potravinový alergén zdieľa štruktúru alebo sekvenčnú podobnosť s iným potravinovým alergénom, čo môže spôsobiť nepriaznivý účinok. Skrížená reakcia je napríklad medzi rôznymi stromovými orechmi.

JEDLO

akákoľvek látka - či už spracovaná alebo surová - je určená na ľudskú spotrebu a zahŕňa nápoje, žuvačky, potravinárske prídavné látky a doplnky stravy 

PREVALENCIA

štatistický číselný (najčastejšie percentuálny) termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100 alebo 1000 ľudí v určitom mieste a čase. Najčastejšie sa používa v súvislosti s ochoreniami, ale môže to byť aj akýkoľvek iný jav.

AUTOIMUNITNÉ OCHORENIE

autoimunitné ochorenie je stav, pri ktorom váš imunitný systém chybne napadá vlastný organizmus. Imunitný systém bežne chráni telo pred cudzámi látkami. Za normálnych okolností imunitný systém rozoznáva rozdiel medzi cudzími bunkami a vlastnými bunkami. Pri autoimunitnej chorobe imunitný systém chybne uvoľňuje proteíny nazývané autoprotilátky, ktoré napadajú zdravé bunky. Niektoré autoimunitné ochorenia sa zameriavajú len na jeden orgán, iné majú v zábere celý rad orgánov.

CHRONICKÉ OCHORENIE

chronické ochorenia nie sú nákazlivé a majú dlhý a celkovo pomalý vývoj. Chronickým chorobám vo všeobecnosti nemožno zabrániť očkovaním alebo liečbou liekmi. Sú dlhodobé alebo celoživotné. Čítajte ďalej

Čo je vlastne potravinová alergia? http://imwell.sk/blog/čo-je-potravinová-alergia

Príznaky potravinovej alergie http://imwell.sk/blog/som-alergický-na-potraviny-4-príznaky-ktoré-vám-povedia-viac

Príčiny potravinovej alergie http://imwell.sk/blog/príčiny-vzniku-potravinových-alergií

Liečba potravinovej alergie http://imwell.sk/blog/liečba-potravinovej-alergie

Potravinová intolerancia http://imwell.sk/blog/potravinová-intolerancia