Histamínová intolerancia: Ochorenie na celý život?

HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA (HIT) 

Všade o nej počúvame, „všetkým“ je zrazu diagnostikovaná, stala sa súčasťou a trápením mnohých z nás. Je typická širokým spektrom prejavov a zdá sa, že na každého platí niečo iné – iná liečba = iná diéta. Prečo je tomu tak? 

V poslednom období sa HIT stala najčastejším problémom, s ktorým nás ľudia oslovujú. Aj preto sme sa rozhodli komplexne opísať diagnostiku a možnosti liečby histamínovej intolerancie. Štatistiky tvrdia, že v posledných rokoch bola histamínová intolerancia diagnostikovaná najmä lekármi v strednej Európe. Pri našich konzultáciách s lekármi u nich prevláda jednotný názor a to, že vo väčšine prípadov nie je histamínová intolerancia diagnóza, ale je to vedľajší prejav neznámej (alebo známej) diagnózy

Objednajte sa na konzultáciu tu https://imwell.sk/vyzivovy-plan alebo na facebooku https://www.facebook.com/imwell.sk/.

MOJE OSOBNÉ SKÚSENOSTI S HISTAMÍNOVOU INTOLERANCIOU

Pre mňa osobne bola histamínová intolerancia veľkým strašiakom. Po diagnostikovaní celiakie a laktózovej intolerancie som ihneď začala dodržiavať obidve diéty. Avšak ani po (1,5 roku) dodržiavania bezlepkovej a bezlaktózovej diéty nebol môj stav vôbec stabilizovaný, práve naopak, zhoršoval sa. Bolesti brucha, hnačky, vracanie, točenie hlavy, únava, kožné prejavy...no tušila som, že to bude mať súvis s histamínovou intoleranciou. Keď mi môj gastroenterológ zistil znížené hodnoty diaminooxidázy (DAO) popri pozitívnych testoch na mliečnu bielkovinu, nevenoval týmto zníženým hodnotám veľkú pozornosť. Jeho záverom bola tak len alergia na mliečnu bielkovinu. Vysvetlil mi, že aktivita DAO je znížená v dôsledku alergie a zvýšeného zápalu. Vtedy sa som začala problematikou zaoberať do hĺbky, bezlepkové výrobky plné škrobov som úplne vyradila, sledovala som si množstvo vlákniny v strave, pravidelnosť, úpravu stravy na pare. Preštudovala som si rôzne výživové smery a tie, ktoré dávali zmysel, som skombinovala do môjho stravovania a životného štýlu. Pomohla mi veľmi ajurvéda, ale aj to, že som poznala môj typ metabolizmu (zistite svoj typ metabolizmu). Výsledky na HIT sme zopakovali po roku novej diéty, hodnoty DAO boli v norme a môj stav konečne ustálený. 

Toto je pre mňa jasný dôkaz, že HIT nie je vo väčšine prípadov tá správna diagnóza. Pri hľadaní odpovedí mi v hlave vznikali rôzne konšpirácie, ale keďže si nedovolím len tak vypúšťať tvrdenia bez dôkazov, pozrela som sa preto na vedecké výskumy a ich závery. Zopár dobrých štúdií som sa snažila odborne a zrozumiteľne zhrnúť v nasledujúcich odsekoch. Pozrime sa teda na problematiku histamínovej intolerancie bližšie z pohľadu vedy a výskumu.

HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA (HIT)

Medzi najčastejšie potravinové intolerancie patrí neznášanlivosť na fruktózu, laktózu a histamín. Dôvody častého výskytu histamínovej intolerancie ešte nie sú úplne známe, avšak väčšina výskumov naznačuje, že len 1-3% populácie trpí skutočnou histamínovou intoleranciou. Skutočnou histamínovou intoleranciou sa myslí geneticky vrodená porucha aktivity enzýmov. Prejavy intolerancie na histamín nie sú dostatočne preskúmané, a preto informácie a liečba v tejto oblasti nie sú vôbec jednotné. 

HISTAMÍN

Histamín je biogénny amín (amíny majú vysokú biologickú aktivitu a vyskytujú sa v bunkách rastlín i živočíchov, kde zabezpečujú dôležité funkcie, ale v nadmernom množstve môžu pôsobiť až toxicky), ktorý sa vyskytuje v rôznom množstve v mnohých potravinách. U zdravej osoby môže byť histamín z potravín rýchlo detoxikovaný diaminooxidázou (DAO), zatiaľ čo u osoby s nízkou DAO aktivitou hrozí riziko histamínovej toxicity. Treba však povedať, že histamín sa tvorí aj pri akejkoľvek alergii a je tak spúšťačom sennej nádchy, kýchania a ďalších bežných prejavov.

Histamínová toxicita je stav, ktorý pacient zažíva po konzumácií potravín s histamínom a môže spôsobiť rôzne prejavy. 

Rizikové sú 3 typy potravín. 

1. Potraviny bohaté na histamín - potraviny, v ktorých histamín prirodzene zastáva rôzne funkcie (fermentované potraviny, skladované ryby, mäso, paradajky, jahody a i.). Potraviny s obsahom baktérií a kvasiniek, ktoré vykazujú vysokú aktivitu kvasenia a majú teda schopnosť vytvárať histamín. Preto sa vysoké koncentrácie histamínu nachádzajú najmä v produktoch mikrobiálnej fermentácie (zrejúci syr, kyslá kapusta, víno a spracované mäso) alebo vo varenom jedle, ktoré je skladované do druhého dňa.

2. Uvoľňovače histamínu - potraviny schopné uvoľňovať histamín priamo z tkanivových buniek, aj keď samotné sú nízkohistamínové (citrusy, konzervanty, aditíva ).

3. Potraviny, ktoré bránia funkcii enzýmu DAO. Patrí sem alkohol, kakao, čokoláda, čierny, zelený čaj a i.

DÔLEŽITÉ ENZÝMY

Diaminoxidáza (DAO) a histamín n-metyltransferáza (HNMT)

Diamínoxidáza je produkovaná črevnými bunkami (enterocytmi) nachádzajúcimi sa vo vrchnej časti čreva a je neustále uvoľňovaná z črevnej sliznice. Poškodenie sliznice v tenkom čreve spôsobené napríklad gastroenteritídou, syndrómom dráždivého čreva, priepustnosťou čreva, intoleranciami, alergiami a rôznymi liekmi môžu tiež znížiť aktivitu DAO. Diamínoxidáza je hlavný enzým pre metabolizmus prijímaného histamínu. Mechanizmu DAO spočíva v jeho funkcii, ktorou je zachytávanie mimobunkového histamínu po jeho uvoľnení z potravín. U ľudí je výskyt DAO obmedzený na špecifické tkanivá, najvyššie aktivity sú uvedené pre tenké črevo, pre placentu a obličky. Preto napríklad tehotné ženy, ktoré trpia histamínovou intoleranciou, pociťujú v tehotenstve úľavu od jej symptómov.

Naopak, histamín N-metyltransferáza (HNMT), ďalší dôležitý enzým inaktivujúci histamín, je proteín, ktorý môže premeniť histamín len v medzibunkovom priestore buniek (teda mimo trávenia). HNMT je široko rozšírený v ľudských tkanivách, najväčší výskyt je v obličkách a pečeni, nasleduje slezina, hrubé črevo, prostata, vaječníky, priedušky a priedušnica. HNMT sa považuje za kľúčový enzým na rozklad histamínu v prieduškovom epiteli pri astme alebo alergickom kašli.

GENETICKÉ POZADIE HIT

Približne 1-3% populácie trpí intoleranciou na histamín a 80% z týchto pacientov je stredného veku. Ľudský gén pre množstvo diaminoxidázy sa nachádza na chromozóme 7q35. Rôzne jednonukleotidové polymorfizmy v DAO géne preukázali, že sú spojené so zápalovými a gastrointestinálnymi ochoreniami, ako je potravinová alergia, glutén-senzitívna enteropatia, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída a adenóm hrubého čreva. Zdá sa teda, že intolerancia na histamín je získaná hlavne z dôvodu zníženia aktivity DAO gastrointestinálnymi ochoreniami, ale vysoké individuálne zmeny v hodnotách DAO v čreve poukazujú aj na dôkaz genetickej predispozície u pacientov s histamínovou intoleranciou. Aj keď genetické testy na zistenie histamínovej intolerancie sú ešte stále vo fáze výskumu, na trhu sa už objavil domáci test na meranie hladín histamínu z moču. Týmto spôsobom je možné sledovať hladiny histamínu po požití konkrétnych potravín. 

PREJAVY HIT

Najčastejšie klinické príznaky intolerancie histamínu sú hnačka, nevoľnosť a zvracanie, bolesť hlavy, svrbenie kože, syndróm ústnej alergie, ale aj červené oči a opuchnuté očné viečka. Aktuálne výsledky poukazujú na to, že z dôvodu podobnosti klinických prejavov je ťažké rozlišovať medzi intoleranciou histamínu a ostatnými intoleranciami na potravinami. Symptómy histamínovej intolerancie často napodobňujú alergiu, ale môžu byť rôzneho pôvodu (neurologické, kardiovaskulárne, kožné, respiračné, gastrointestinálne a i.) (obr.1). 

Obrázok č.1. Zhrnutie symptómov pri histamínovej intolerancii

1jpg

Migréna sa podľa výskumov prejavuje výlučne u pacientov s precitlivenosťou na potraviny. Tu je potrebné odhaliť potravinovú intoleranciu a tiež nastaviť správnu diétu, ktorá by mala upraviť aj hladiny histamínu. 

Neznášanlivosť sacharidov je často spojená s intoleranciou histamínu. Najčastejšie diagnostikovaná spolu s HIT je neznášanlivosť laktózy a intolerancie na sorbitol, ktorý je bežne používaný ako sladidlo vo výrobkoch a označovaný ako E420.

ČO TEDA KONKRÉTNE VEDA ZISTILA?

Veľmi zaujímavé boli výsledky z doposiaľ jediného výskumu, ktorý systematicky hodnotil denné výkyvy histamínu a DAO aktivity u pacientov so symptómami HIT. Cieľom štúdie bolo stanoviť denné profily hladín histamínu a aktivít DAO, ďalej porovnať výsledky medzi pacientami s podozrením na neznášanlivosť histamínu, potravinovú alergiu a intoleranciu a zdravými účastnikmi.

Hladiny histamínu a aktivity diaminoxidázy boli sledované u troch skupín:

- 33 pacientov s podozrením na neznášanlivosť histamínu,

- 21 pacientov s preukázanou potravinovou alergiou a intoleranciou

- 10 zdravých (kontrolných) účastníkov.

Denným sledovaním zistili, že len 8 z 33 pacientov s podozrením na intoleranciu histamínu vykazovalo zvýšené hladiny histamínu počas dňa a zároveň neustále výrazne zníženú aktivitu DAO. Zvyšných 25 pacientov malo znížené hodnoty histamínu, ale normálne hodnoty aktivity DAO. U týchto pacientov sa okrem histamínovej intolerancie diagnostikovali intolerancie na viaceré potraviny. V závere teda môžeme povedať, že znížené aktivity DAO súviseli so zvýšenou hladinou histamínu len u 8 pacientov. Zvyšných 25 pacientov s klinickými príznakmi ako pri HIT mali normálnu aktivitu DAO, ale zároveň intolerancie na potraviny (obr.č.2).

Obrázok č.2. Porovnanie hodnôt histamínu a aktivity DAO v krvi u pacientov s HIT, pacientov s intoleranciami na potraviny a vzorkou zdravých jedincov počas dňa. 

2jpg
Jedna zo štúdii, ktorá poukazuje na účinnosť diéty pri HIT, bola robená aj prostredníctvom dotazníka. Až u 50 zo 63 pacientov, ktorí dodržiavali vhodne nastavenú diétu, došlo k zlepšeniu alebo úplnému odstráneniu symptómov. Okrem toho došlo u týchto pacientoch k významnému zvýšeniu hladín DAO v krvi. Výsledky poukazujú na to, že vhodná diéta odstraňuje symptómy HIT a zároveň zvyšuje hodnoty DAO v krvi, toto však závisí najmä od disciplíny pri dodržiavaní diéty.

V ďalšej štúdií boli sledovaní pacienti, ktorí trpia najmä gastrointestinálnymi príznakmi v kombinácii s astmou alebo žihľavkou, ako prejavmi histamínovej intolerancie. Cieľom štúdie bolo odhaliť príčinu histamínovej intolerancie, a to stanovením diagnózy ochorení GIT alebo potravinových alergií. Pacienti, u ktorých bola pozitívne diagnostikovaná alergia na rôzne druhy alergénov, vrátane potravinových, podstúpili diétu. Sliznica hrubého čreva týchto pacientov už po siedmych dňoch eliminačnej diéty, zameranej na konkrétne alergény, nevykazovala známky zápalu. Výsledky ukazujú, že pacienti s gastrointestinálnym ochorením a alergiami majú na rozdiel od pacientov, ktorí alergiou alebo ochorením GIT netrpia, výrazne zvýšené hladiny histamínu práve v sliznici čreva a konečníka. V hrubom čreve sliznice pacientov s potravinovou alergiou bola súbežne znížená HNMT a zhoršená celková schopnosť rozkladať histamín.

AKÉ ZÁVERY Z TOHO VYPLÝVAJÚ?

Vzhľadom na mnohostranné symptómy je často prítomnosť intolerancie histamínu podhodnotená, alebo sa nesprávne interpretujú jej príznaky. Klinické symptómy a ich vyvolávanie niektorými potravinami a nápojmi sú podobné pri rôznych ochoreniach gastrointestinálneho traktu. Avšak hlavná príčina histamínovej intolerancie je narušenie enzymatického rozkladu histamínu spôsobené genetickým alebo získaným (prechodným) poškodením funkcie DAO alebo HNMT.

Gastrointestinálne ochorenia, ktoré zmenia bunky črevnej výstelky, môžu tiež spôsobiť zníženie produkcie DAO. Ďalšou príčinou môže byť zníženie aktivity DAO inými biogénnymi amínmi ako sú alkohol alebo lieky. Preto apelujeme na dôkladnosť diagnostiky a vyšetrenia HIT. Hodnota histamínu v krvi nie je dostačujúci dôkaz, potrebné je zistiť aj aktivitu DAO z krvi aj z biopsie. Ďalej je potrebné vylúčiť možné spúšťače HIT - potravinové alergie a intolerancie, zápaly GIT alebo iné ochorenia tráviacej sústavy, a až potom sa má zvážiť intolerancia histamínu ako základný patomechanizmus (t. j. spúšťač symptómov). Ak nie je správne nastavená alebo dodržiavaná diéta pri ochoreniach GIT, potravinových alergiách alebo intoleranciách, môže sa rozvinúť histamínová intolerancia. Vtedy podobne ako pri nezistených ochoreniach môže byť HIT prechodná, resp. získaná. Preto tieto dignózy netreba podceňovať a odporúčame poradiť sa s odborníkom na výživu, pričom po správne nastavenej strave sa sliznica čreva obnoví.

ČO POMÁHA PRI HIT?

Správne nastavená strava a výživa individuálne prispôsobená na diagnózu, prejavy a metabolické pochody pacienta. Pri histamínovej intolerancii pomôcť môže aj vitamín C a vitamín B-6, čo vedie k zvýšeniu aktivity DAO. Pozitívne účinky boli hlásené aj u stabilizátorov žlčových buniek a pankreatických enzýmov, najmä s ohľadom na gastrointestinálne symptómy. Diéta je potrebná najmä z dôvodu regenerácie črevnej výstelky, aby sa obnovili jej funkcie a aktivoval DAO enzým. Stravovanie, ktoré v iMwell nastavujeme, spočíva v šetrnosti a používaní základných surovín vybraných aj podľa typológie metabolizmu. Výživový plán obsahuje informácie o fungovaní vášho metabolizmu a rady týkajúce sa vášho zdravotného stavu či stravovania. Zostavíme vám zoznam vhodných potravín, ktoré získame na základe typológie metabolizmu a zdravotného stavu. Z týchto potravín odporučíme recepty na celý týždeň. Vyrátame z nich výživové hodnoty v špeciálnom programe, ktorý nám ukáže všetky kalorické hodnoty, vlákninu, acidobazicitu, glykemický index, strávitelnosť a mnoho ďalších. Takto nastavená diéta rieši problém, ktorý spôsobuje zvýšené hodnoty histamínu a regeneruje črevnú výstelku. Zároveň vybrané potraviny a kombinácie dopĺňajú chýbajúce makroživny a mikroživiny.

Tak čo?

Idete aj vy pátrať po príčine, prečo máte zvýšené hodnoty histamínu alebo zníženú aktivitu DAO? Alebo sa budete trápiť s eliminačnou diétou a kupovať drahý DAO-liek? Nenechajte sa odbiť! Hľadajte, zisťujte, pátrajte - ide o Vás, Vaše zdravie, Vašu kvalitu života.

My vám s tým radi pomôžeme.

Ak Vám na príčinu vašich problémov ešte neprišli, alebo poznáte diagnózu, ale váš stav sa aj tak nezlepšuje, objednajte sa na konzultáciu na našej stránke https://imwell.sk/vyzivovy-plan alebo nám napíšte správu na facebooku https://www.facebook.com/imwell.sk/.

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

1. Schnedl, Wolfgang J., et al. "Non-celiac gluten sensitivity: people without celiac disease avoiding gluten—is it due to histamine intolerance?." Inflammation Research (2017): 1-6.

2. Lackner, Sonja, et al. "Histamine-reduced diet and increase of serum diamine oxidase correlating to diet compliance in histamine intolerance." European journal of clinical nutrition(2018): 1.

3. Pinzer, T. C., et al. "Circadian profiling reveals higher histamine plasma levels and lower diamine oxidase serum activities in 24% of patients with suspected histamine intolerance compared to food allergy and controls." Allergy 73.4 (2018): 949-957.

4. Martin, Gary R., and John L. Wallace. "Gastrointestinal inflammation: a central component of mucosal defense and repair." Experimental Biology and Medicine 231.2 (2006): 130-137.

5. Raithel, Martin, et al. "Mucosal histamine content and histamine secretion in Crohn’s disease, ulcerative colitis and allergic enteropathy." International archives of allergy and immunology108.2 (1995): 127-133.

6. Maintz, Laura, and Natalija Novak. "Histamine and histamine intolerance–." The American journal of clinical nutrition 85.5 (2007): 1185-1196.

7. Comas-Basté, Oriol, et al. "New approach for the diagnosis of histamine intolerance based on the determination of histamine and methylhistamine in urine." Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 145 (2017): 379-385.